Zajedno STVARAJMO znanje!

Visoka informaciona tehnologija začeta polovinom XX veka vrlo brzo je dostigla vrhunac razvoja.

Od te „tačke ključanja“ ona postaje osnov življenja Novog doba, čije generacije imaju potrebu da vladaju tom razvijenom industrijom, ali ne tradicionalnim „skupljanjem“ znanja već otkrivanjem, povezivanjem i korišćenjem istog poput velikih pronalazača. To su generacije čije se obrazovanje neće oslanjati na gomile informacija koje će držati u svojim glavama, od kojih će većinu tokom života zaboraviti. Oni do enciklopedijskih podataka, koji se čuvaju „tamo negde“ na nekom portalu, dolaze jednim klikom na nekom od gedžeta.

Centar za edukaciju i usavršavanje Elementi je oformljen sa ciljem da usmerava decu i mlade ka prihvatanju, učenju i povezivanju opštih znanja iz svih oblasti nauke i umetnosti u svrhu stvaranja novog znanja; ka umeću brzog i lakog eliminisanja loših uticaja kojima svako ljudsko biće biva izloženo; ka tome da sa sigurnošću šire dobrotu, plemenitost, integritet.

KVALIFIKOVANI EDUKATORI

Sa decom i mladima u našem Centru rade profesori, sertifikovani predavači i edukatori sa bogatim iskustvom.

PRAKTIČNA EDUKACIJA

Za razliku od formalnog obrazovanja, naši polaznici biće u prilici da stečeno znanje primene u praksi, pošto se poseban akcenat stavlja na praktičan rad.

DOBRODOŠLI RODITELJI

Mnoge radionice su koncipirane tako da pružaju mogućnost roditeljima da povremeno prisustvuju nastavi ili praktičnoj prezentaciji stečenog znanja.

HUMANITARNI RAD

Kroz naše radionice pokrećemo brojne humanitarne akcije i na taj način edukujemo polaznike o bitnosti humanitanog rada.

Produženi Dnevni Boravak

Srpski jezik

Predškolski pripremni program Nastavne teme: Negovanje govorne kulture; Bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora; Verbalno izražavanje i komunikacija; Monološki govor i pričanje; Upoznavanje sa dečjom književnošću; Govorne igre; Početno čitanje; Početno pisanje Radionice: „Pravilno govorim – pravilno dišem“; „Usna gimnastika“; „Oglašavam se

Matematika

Predškolski pripremni program Nastavne teme: Položaji; Kretanje kroz prostor; Poređenje i procenjivanje;  Logičke operacije na konkretnim predmetima i pojavama; Razvijanje pojmova geometrijskih oblika u ravni i prostoru; Mere i merenje; Vremenski odnosi                                Radionice: Posmatranje i imenovanje predmeta i relacija u prostoru; Crtanje; Pravljenje

Kosmičko obrazovanje

Predškolski pripremni program       Nastavne teme: Živi svet; Svet životinja; Biljni svet; Čovek kao pripadnik živog sveta; Čovek kao društveno biće; Rad ljudi; Zaštita životne sredine; Materijalni svet;  Saobraćajno vaspitanje; Ja i drugi; Živa priroda                        Radionice: „Životinje na planeti“; „Biljke na planeti“; „Priroda

Filozofija za decu

Filologika za decu Uvođenjem filozofije za decu u svakodnevnu komunikaciju i kao vid posebne radionice postižemo unapređivanje komunikacije i kritičkog i kreativnog mišljenja kod dece. Filozofija za decu nema za cilj podučavanje istoriji filozofije niti pravcima u filozofiji, već edukovanje dece da nauče kako

Radionice stranih jezika

Filolab (fi – filia grč.ljubav, lo – logia grč.slovo, reč, lab – laboratoria lat.posebno opremljeno mesto za istraživanje) ili jezička laboratorija je osmišljena radionica kroz koju će deca usavršavati početna znanja stranih jezika, pre svega engleskog i francuskog. Učenje stranog jezika na mlađem uzrastu treba da se odvija kroz igru i da detetu predstavlja zadovoljstvo, a ne obavezu.

Umetnost čula, kultura i narodna tradicija

Formiranje dobrog ukusa za kulturu i estetiku uopšte, kreće praktično od rođenja, stvarajući malom biću okruženje i aktivnosti kakve će uvek svim svojim čulima, svesno ili nesvesno, tražiti zadovoljavajući svoje duhovne potrebe. Osnovni koncept našeg programa edukovanja za kulturu, umetnost i u okviru njih narodnu tradiciju je predstavljanje ovih duhovnih vrednosti kao jedno bogato nasleđe, „koje mi nismo stvorili, ali smo u mogućnosti da tragamo za onim što još nije stvoreno.

Joga za decu i Mentalna gimnastika

Male radionice praktikovanja Joge za decu uticaće na njihovu snagu i fleksibilnost, na povećanje poverenja kod novih izazova i samosvesnosti, na usavršavanje koordinacije i balansa. Deca jogom usavršavaju tehnike izgradnje koncentracije i percepcije, samopoštovanja i samodiscipline, bolje memorije, pronalaženja unutrašnje snage vežbajući upornost.

Vidi sve radionice

Prijavite Vaše dete u Centar za Edukaciju i usavršavanje

PRIJAVA